Захте за достављање понуда

Наручилац

ЈКП”Моравац”

Милоја Стојановића бб

Мрчајевци

ПИБ:100483147

Мат.бр.07298269

Текући рачун: 155-1280-50

Интернет страница:wwwjkp.moravac.rs

Emaili moravac.jkp@open.telekom.rs

Број: 336-2.1.5/    -2015

Датум: 24.04.2015.године

 

                                       

 

                       ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

               1.УЉЕ МОДРИЧА ХД 46/68  -1/10  КОМ…………………..25………………………….

        

 

 

Рок набавке:                                                                                                      Предлагач набавке

-хитно                                                                                                                   За ЈКП”Моравац”

-у року од _3_______дана                                                                                    Мрчајевци

                                                                                          Горан Видојевић