Захтев за регистрацију ИЦБ-а

Милоја Стојановића бб

Мрчајевци

ПИБ:100483147

Мат.бр.07298269

Текући рачун: 155-1280-50

Интернет страница:wwwjkp.moravac.rs

Emaili moravac.jkp@open.telekom.rs

Број: 47-2.2.9/    -2015

Датум: 24.02.2015.године

 

                                       

                       ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

 

РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА  МАРКЕ-ИЦБ – ЗЦХ -ПРЕМА ПРИЛОЖЕНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ ДОЗВОЛИ

ШАСИЈА МОТОРА  :СЛП 3ЦХ ТС 3Е О93 7736

-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА

-БАЖДАРАЊЕ  ТАХОГРАХА

-ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

 

 

 

Рок набавке:                                                                                                      Предлагач набавке

-хитно                                                                                                                   За ЈКП”Моравац”

-у року од ________дана                                                                                    Мрчајевци

                                                                                 ___________________