Захтев за достављање понуда за регистрацију возила

Наручилац

ЈКП”Моравац”

Милоја Стојановића бб

Мрчајевци

ПИБ:100483147

Мат.бр.07298269

Текући рачун: 155-1280-50

Интернет страница:wwwjkp.moravac.rs

Emaili moravac.jkp@open.telekom.rs

Број: 54-2.2.9/    -2015

Датум: 25.02.2015.године

 

                                       

 

                       ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

 

          РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА  МАРКЕ  -ПРЕМА ПРИЛОЖЕНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ ДОЗВОЛИ

  –ПОЛИ..…………ШАСИЈА   MOTORA …….VX1128A0001302408……CA-004-GH.

 –ДАЧИЈА.……….ШАСИЈА МОТОРА………UU1D2F71933319736…….CA-004-MS

 

-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА

-БАЖДАРАЊЕ  ТАХОГРАХА

-ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

                                                       УКУПНА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА……………………………………….

 

 

Рок набавке:                                                                                                      Предлагач набавке

-хитно                                                                                                                   За ЈКП”Моравац”

-у року од ________дана                                                                                    Мрчајевци

                                                                                 ___________________