ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – моторно уље

Наручилац

ЈКП”Моравац”

Милоја Стојановића бб

Мрчајевци

ПИБ:100483147

Мат.бр.07298269

Текући рачун: 155-1280-50

Интернет страница:wwwjkp.moravac.rs

Emaili moravac.jkp@open.telekom.rs

Број: 4932.1.5/    -2015

Датум: 18.05.2015.године

 

                                       

 

   ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

1.УЉЕ МОДРИЧА ХД 46/68 -1/10 КОМ…………………..16…………………………

2.УЉЕ АТФ 1/1 КОМ ……………………5…………………………

 

Рок набавке:                    

-хитно                                

-у року од _3_дана