Јавна набавка ЈНВВ-10-1.1.7/2018

Јавна набавка ЈНВВ-10-1.1.7/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка велике вредности  ЈНВВ-10-1.1.7/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка  возила –  трактор пољопривредни

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УГОВОР