Јавна набавка ЈНВВ-07-1.3.1/2015

Датум објаве 01.05.2015.

Предмет јавне набавке  је набавка: – рад грађевинске механизације на одржавању општинских и некатегорисаних путева

Врста јавна набавке: отворени поступак

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ