Јавна набавка ЈНMВ-09-1.1.5/2018

Јавна набавка ЈНMВ-09-1.1.5/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности  ЈНMВ-09-1.1.5/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију –  пнеуматици – партија 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР