Јавна набавка ЈНMВ-08-1.2.1/2018

Јавна набавка ЈНMВ-08-1.2.1/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности  ЈНMВ-08-1.2.1/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка услуге – обезбеђење објекта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОЛЕИ УГОВОРА

УГОВОР