Јавна набавка ЈНMВ-07-1.3.1/2018

Јавна набавка ЈНMВ-07-1.3.1/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности  ЈНMВ-07-1.3.1/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка добара-уља, мазива и антифриза

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР