Јавна набавка ЈНМВ-14-1.2.2/2017

Јавна набавка ЈНМВ-14-1.2.2/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ-14-1.2.2/2017

 

Предмет јавне набавке je: Услуге-одржавање основних средстава-теретних,путничких возила и грађевинских машина  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР