Јавна набавка ЈНМВ-14-1.1.5/2018

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-14-1.1.5/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка делова за рад возила и грађевинске механизације партија 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УГОВОР