Јавна набавка ЈНМВ-13-1.1.5/2018

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-13-1.1.5/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка делова за рад возила и грађевинске механизације партија 2 пнеуматици

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГВОРА

УГОВОР