Јавна набавка ЈНМВ-12-1.1.8-2018

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНМВ-12-1.1.8-2018

 

Предмет јавне набавке je: кранска тракторска косилица

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ