Јавна набавка ЈНМВ-12-1.1.5/2017

Јавна набавка ЈНМВ-12-1.1.5/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ-12-1.1.5/2017

 

Предмет јавне набавке je: набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију– 

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 29.06.2017.