Јавна набавка ЈНМВ-11-1.1.5/2017

Јавна набавка ЈНМВ-11-1.1.5/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ-11-1.1.5/2017

 

Предмет јавне набавке je: набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију– 

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОДЛУКА О ОДОЕЛИ УГОВОРА 29.06.2017.

УГОВОР