Јавна набавка ЈНМВ-10-1.1.5/2017

Јавна набавка ЈНМВ-10-1.1.5/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ-10-1.1.5/2017

 

Предмет јавне набавке je: набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију– 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА 07.06.2017.

– УГОВОР 20.06.2017.