Јавна набавка ЈНМВ-09-1.1.6/2017

Јавна набавка ЈНМВ-09-1.1.6/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ-09-1.1.6/2017

 

Предмет јавне набавке je:

– Предмет јавне набавке је набавка набавка вибропресованих бетонских цеви

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА 02.06.2017.

-УГОВОР 14.06.2017