Јавна набавка ЈНМВ-08-1.2.1/2015

Јавна набавка ЈНМВ-08-1.2.1/2015

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка   услуга –ТРАНСПОРТ И УТОВАР

 

Предмет јавне набавке je:

–      Предмет јавне набавкеје набавка услуга – превоз моторним возилима (камионима носивости 24 т и  више) расутог материјала и рад грађевинских машина на утовару

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16.11.2015.