Јавна набавка ЈНМВ-07-1.3.1/2017

Јавна набавка  ЈНМВ 06-1.1.3/2017

 

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-07-1.3.1/2017

 

Предмет јавне набавке je:

–   Предмет јавне набавке  је набавка радова- рад возила и грађевинске механизације 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 04.04.2017.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОЛУМЕНТАЦИЈЕ 04.04.2017

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОКУМЕНТАЦИЈЕ 04.04.2017.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 04.04.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 25.04.2017.

– УГОВОР