Јавна набавка ЈНМВ-07-1.3.1/2016

Јавна набавка ЈНМВ-07-1.3.1/2016

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-07-1.3.1/2016

 

Предмет јавне набавке je:

Предмет јавне набавке је набавка: рад возила и грађевинске механизације

Ознака из општег речника набавки: 45236000

 

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА