Јавна набавка ЈНМВ – 06-1.1.6/2015

Датум објављивања: 05.05.2015.

Предмет јавне набавке  је набавка, допуна и унапређење управљачко надзорног и комуникационог система водосистема ”Кукићи” и ”Гушавац”- видео надзор

Врста јавне набавке: отворени поступак

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ