Јавна набавка ЈНМВ 06-1.1.3/2017

Јавна набавка  ЈНМВ 06-1.1.3/2017

 

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 06-1.1.3/2017

 

Предмет јавне набавке je:

–   Предмет јавне набавке је набавка добра-уља, мазива и антифриза

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

ИЗМЕНА КОНУКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

– УГОВОР