Јавна набавка ЈНМВ 05-1.2.1/2017

Јавна набавка  ЈНМВ 05-1.2.1/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 05-1.2.1/2017

 

Предмет јавне набавке je:

–    Предмет јавне набавке је набавкауслуга-одржавање основних средстава

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЛЕИ УГОВОРА

УГОВОР