Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.6/2018

Јавна набавка ЈНMВ-05-1.1.6/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности  ЈНMВ-05-1.1.6/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка вибропресованих бетонских цеви

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР