Јавна набавка ЈНМВ-04-1.1.5/2016

Јавна набавка  ЈНМВ-04-1.1.5/2016

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-04-1.1.5/2016

 

Предмет јавне набавке je:

Предмет јавне набавке је:

-Партија 1. резервни делова за путничка возила

-Партија 2. резервни делови теретна возила и граћевинске машине

-Партија 3. резервни делови за прикључне машине

-Партија 4. пнеуматици

ознака из општег речника набавки: 343300000

 

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– УГОВОР ПАРТИЈА 1

– УГОВОР ПАРТИЈА 4

УГОВОР ПАРТИЈА 2

УГОВОР ПАРТИЈА 3