Јавна набавка ЈНМВ-04-1.1.4/2018

Јавна набавка ЈНMВ-04-1.1.4/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка велике вредности  ЈНMВ-04-1.1.4/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка резервних делова за потребе водовода

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР ПАРТИЈА 1

УГОВОР ПАРТИЈА 2