Јавна набавка ЈНМВ-04-1.1.4-2017

Јавна набавка  ЈНМВ-04-1.1.4-2017

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-04-1.1.4-2017

 

Предмет јавне набавке je:

–      Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за водовод партија 1. и набавка севисираних водомера партија 2. набавка резервних делова за водовод

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОДЛУКА О ДОДОЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР