Јавна набавка ЈНМВ-03-1.2.2/2018

Јавна набавка ЈНВВ-03-1.2.2/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка велике вредности  ЈНВВ-03-1.2.2/2018

 

Предмет јавне набавке je: услуге одржавања основних средстава

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР