Јавна набавка ЈНМВ-03-1.1.5/2017

Јавна набавка  ЈНМВ-03-1.1.5/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-03-1.1.5/2017

 

Предмет јавне набавке je:

–      Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР