Јавна набавка ЈНМВ-02-1.1.2/2018

Јавна набавка ЈНВВ-02-1.1.2/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка велике вредности  ЈНВВ-02-1.1.2/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка добра – гориво

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– 11.02.2018. ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

– 11.02.2018. ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УГОВОР

УГОВОР