Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1/2018

Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1/2018

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности  ЈНМВ-01-1.1.1/2018

 

Предмет јавне набавке je: набавка добра – електрична енергија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР