Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1/2017

Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.1/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-01-1.1.1/2017

 

Предмет јавне набавке je:

–      Предмет јавне набавке је ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 28.2.2017.

УГОВОР