Јавна набавка JНВВ-02-1.1.2-2017

Јавна набавка JНВВ-02-1.1.2-2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности JНВВ-02-1.1.2-2017

 

Предмет јавне набавке je:

–      Предмет јавне набавке је ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВО

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 07.03.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР 08.04.2017.