Јавна набавка JNMV-16-1.1.5-2017

Јавна набавка JNMV-16-1.1.5-2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности JNMV-16-1.1.5-2017

 

Предмет јавне набавке je: набавка добра – резервних делова за возила и грађевинску механизацију – гуме

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14.12.2017,