Јавна набавка JNMV-15-1.1.8-/2017

Јавна набавка JNMV-15-1.1.8-/2017

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Jавна набавка мале вредности JNMV-15-1.1.8-/2017

 

Предмет јавне набавке je: набавка добра – набавка теренског теретног возила

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР