Јавна набавка JNMV-09-1,1,7/2016

Јавна набавка  JNMV-09-1,1,7/2016

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности JNMV-09-1,1,7/2016

 

Предмет јавне набавке je:

Предмет јавне набавке  је набавка теренског теретног возила

Ознака из општег речника набавки: 3413300-5 – теренско возило 

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 09.11.2016.

– УГОВОР 17.11.2016.