Јавна набавка број ЈНМВ-01-1.1.4/2015

јавна набавка добра – резервних делова за возила и грађевинску механизацију, ЈНМВ-01-1.1.4/2015

– отворени поступак

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПАРТИЈЕ 10 и 12