Уређење гробља у Доњој Горевници

Данас су радници ЈКП Моравац извшили уређење гробља у Доњој Горевнци.