Извршена дезинфекција пословног простра ЈКП Мравац

У понедељак 23.03.2020. године извршена је дезинфекција пословног простора јавног комуналног предузећа Моравац Мрчајевци.