Измена конкурсне документације ЈН-02-1.1.2/2015 набавка горива

ЈКП ”МОРАВАЦ”

МРЧАЈЕВЦИ

Број: 166

Датум: 16.03.2015.год.

 

 

            Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку

                            ЈН-02-1.1.2/2015 од 13.03.2015.године- набавка добра-

                               горива за моторна возила

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама комисија наручиоца врши измену конкурсне документације за предметну Јавну набавку због грешке у обрасцу XIV- ОБРАЗАЦ ПРОДАЈНЕ МРЕЖЕ, који сада има следећи садржајобјављен на порталу Јавних набавки и интернет страници www.jkpmoravac.

 

 

                                                                                  Председник комисије за ЈН

                                                                                              Михаило Лукић

Јавна набавка број 02-1 1 2-2015