Миоковци – Активности на кошењу шибља и ниског растиња

Данас смо у селу Миокови вршили кошење тарупом шибља и ниског растиња са једне и друге стране саобараћајнице.