Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.04.2017. године донео:

 

О  Д  Л  У  К  У

којом у потпуности усваја

Извештај о реализацији Програма пословања

за период од 01.01.2017. до 31.03.2017.године

 

МРЧАЈЕВЦИ, АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ

 

                                                                                           Председник

                    Надзорног одбора

                 Слободан Илић