Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања

ЈКП ”МОРАВАЦ”

Милоја Стојановића бб

32 210 Мрчајевци

Број: 11

 

 

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.07.2017. године донео:

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

којом у потпуности усваја

 

Извештај о реализацији Програма пословања

за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.године

 

 

MРЧАЈЕВЦИ, ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ

 

 

                                                                                             Председник

                    Надзорног одбора

                 Слободан Илић