Одлука у усвајању тромесечног извештаја за период 01.01.2016. – 31.03.2016.

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци надзорни одбор је на својој седници одржаној 26.04.2016. године донео:

 

О  Д  Л  У  К  У

којом у потпуности усваја

 

Тромесечни извештај о реализацији програма пословања

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.године

 

МРЧАЈЕВЦИ, АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

 

Председник

Надзорног одбора

Слободан Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ