Одлука о додели уговора у поступку јавна набавке број ЈНМВ-7-1.2.3/2014

На оснву члана 108 Закона о јавним набавкама и извештаја комисије за јавне набавке број 1117 од 17.21.2014. године, доносим

ОДЛУКУ

о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-7-1.2.3/2014 за набавку услуга – изрда Елабората о одређивању зона санитарне заштите изворишта “Гушевац” и “Кукићи”.

 

Јавна набавка број ЈНМВ-7-1.2.3/2014

ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА