Одлука о ценама услуга за 2017. годину

Одлука о ценама услуга за извођење радова на одржћавању Општинских и некатегоризованих путева, одводних јаркова и водотока II реда на терииторији града Чачка

– ОДЛУКА

– САГЛАСНОТ