Директор

 • ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: Јаћимовић Миодраг, директор
 • По решењу Скупштине града Чачка број:06-268/18-I од 22,23 и 26 новембар 2018.године именован на четири године.
 • Јаћимовић Миодраг рођен је 18.04.1956.године у Лучанима.
 • Подаци о образовању:
  •  Средња :Техничка школа
  • Виша школа: Струковне студије банкарство,књиговодство и финансије
  • Факултет: Дип.менаџер индистријско економски менађмент
  Радно искуство: -ЈКП“Дубоко“Ужице-кординатор са локалном самоуправом-Руководилац трансфер станице Чачак од 01.02.2013 до 09.12.2018. -ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице-председник Управног одбора ЈКП“Дубоко“Ужице од 07.11.2012 до 15.04.2013. – Предузеће за производњу,промет и услуге „Живмиокомерц“ Чачак – комерцијални послови,трговина увоз-извоз пољопривредних производа од 01.01.1997 до 15.09.2008. Говори  и пише француски језик, користи се енглеским језиком Познаје рад на рачунару.