Директор

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: Јаћимовић Миодраг, директор По решењу Скупштине града Чачка број:06-268/18-I од 22,23 и 26 новембар 2018.године именован на четири године. Јаћимовић Миодраг рођен је 18.04.1956.године у Лучанима. Подаци о …