Дежурни радници у временском периоду од 28.03.-29.03.2020. године.

На основу Одлуке о оргазивоњу рада ЈКП ”Моравац” Мрчајевци за време трајања ванредног стања од 18.03.2020.године, именују се следећи запослени радници који ће дежурати у временском периоду од 28.03.-29.03.2020.године.

Держирни у СУБОТУ – 28.03.2020.год.

1. Видојевић Горан – пословођа одржавања – тел: 064/ 893 87 00

2. Мијајловић Зоран – возач граш.машина – тел: 064/ 893 87 10

3. Танасијевић Дејан – водоинсталатер – тел: 064/ 893 87 18

4. Сечивановић Божидар–комунални хигијеничар–тел: 064/ 893 87 11

Держирни у НЕДЕЉУ – 29.03.2020.год.

1. Видојевић Горан – пословођа одржавања – тел: 064/ 893 87 00

2. Мијајловић Зоран – возач граш.машина – тел: 064/ 893 87 10

3. Јовановић Драган – водоинсталатер – тел: 064/ 893 87 04

4. Драгићевић Милашин–комунални хигијеничар–тел: 064/ 893 87 12