Надзорни одбор

ПРЕДСЕДНИК: МИРОСЛАВ МИЛИНКОВИЋ  Рођен 13.07.1948.године у Качулицама општина Чачак. Средњу електритехничку школу ”Никола Тесла” завршио у Нишу, а електротехнички факултет у Сарајеву. Након дипломирања око две године радио у фабрици …

Markup: HTML Tags and Formatting

Headings Header one Header two Header three Header four Header five Header six Blockquotes Single line blockquote: Stay hungry. Stay foolish. Multi line blockquote with a cite reference: People think …

Markup: Text Alignment

Default This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free …

О нама

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ је основано 25.12.1989. године. Oво предузеће запошљава 23 радника са директором. Последњих година извршена су значајна инвестициона улагања у …

Markup: Image Alignment

Welcome to image alignment! The best way to demonstrate the ebb and flow of the various image positioning options is to nestle them snuggly among an ocean of words. Grab …